ΑΡΤΟΖΥΜ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

24623710 24623710 Καππαδοκίας αρ. 2, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα
24620300 Καππαδοκίας αρ. 2, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα