ΕΝΤΕΛΕΙΑ ΛΤΔ

Διαφημιστικές Επιχειρήσεις & Γραφεία

22813444 22813444 Λεωφ. Κυρηνείας Λεωφόρος αρ. 93, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22339235 22339235 Λεωφ. Κυρηνείας Λεωφόρος αρ. 93, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία