ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Ψησταριές Κατασκευαστές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25565040 Ηφαίστου αρ. 10, 3012 Λεμεσός, Λεμεσός
25780022 25780022 Σπύρου Κυπριανού αρ. 42Α, 3Η ΒΙΟΜ.ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΑ, 4193 Ύψωνας, Λεμεσός
25575551 Σπύρου Κυπριανού αρ. 42Α, 3Η ΒΙΟΜ.ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΑ, 4193 Ύψωνας, Λεμεσός