ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΡΟΣ

Πολιτιστικά Κέντρα

22663871 22663871 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρο αρ. 24, Διαμ. 1, 1080 Λευκωσία, Λευκωσία