Γ. Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΕΝΕΡΤΖΙ & ΚΚΟΥΛ) ΛΤΔ

Αυτοματισμός Όργανα & Συσκευές

99680088 99680088 Τρίτωνος αρ. 16, Ιάκωβος Κώρτ, Διαμ. 3, 6047 Λάρνακα, Λάρνακα