ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

23828222 23828222 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 266, Αγιος Αντώνιος Αρτοποιείον, 5291 Παραλίμνι, Αμμόχωστος