ΣΙΞΤΙΝ ΠΛΑΣ ΤΡΕΪΤΙΓΚ ΛΤΔ

Μπουτίκ

22780512 22780512 Ταγματάρχου Δημητρίου Πουλίου αρ. 6ΓΔ, 1101 Λευκωσία, Λευκωσία