ΙΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κλινικές Γενικές

26848484 26848484 Βορείου Ηπείρου αρ. 8, ΙΑΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 8035 Πάφος, Πάφος