Χ.Θ. ΙΝΤΕΡΚΛΗΝ ΛΤΔ

Μαρμάρων Συντήρηση, Γυάλισμα & Υλικά

22490947 22490947 Λεωφ. Νίκης Λεωφόρος αρ. 16Γ, 1086 Λευκωσία, Λευκωσία
22490969 22490969 Λεωφ. Νίκης Λεωφόρος αρ. 16Γ, 1086 Λευκωσία, Λευκωσία
99635893 99635893 Λεωφ. Νίκης Λεωφόρος αρ. 16Δ, 1086 Λευκωσία, Λευκωσία