ΖΙΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

26953696 26953696 ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΔΡΟΜ.ΜΕΣΟΓΗ, 8999 Πάφος, Πάφος