ΚΑΡΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΤΔ

Αλουμινίου Είδη Βιομηχανίες

22610158 Περικλέους αρ. 1, 2540 Δάλι, Λευκωσία