ΝΙ.ΠΑ. ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΛΤΔ

Θερμάνσεις Κεντρικές Εγκαταστάτες & Συντηρητές

22622930 22622930 Γρηγορίου Αυξεντίου αρ. 44, 2643 Εργάτες, Λευκωσία