ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ιδρύματα & Ερευνητικά Κέντρα

22205000 22205000 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 123, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία