ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ)

Αρτοποιεία

22922337 22922337 Αρχ. Κυρίλλου 5, 2827 Γαλάτα