ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Αλουμινίου Κατασκευές

22436758 22436758 Μιχαλάκη Κουσουλίδη (Π'σσα) αρ. 1, ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ, 1041 Λευκωσία, Λευκωσία