Χ. ΓΙΟΥΝΙΦΟΟΥΜ ΛΤΔ

Στρώματα Πρώτες Ύλες Βιομηχανίες

22426520 22426520 Πολυφήμου αρ. 11, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία
22312886 Πολυφήμου αρ. 11, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία