ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ.Λ.Ι. ΛΤΔ

Αυτοκίνητα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

26811811 26811811 Ελλάδος Λεωφόρος, 8020 Πάφος, Πάφος
26945841 Ελλάδος Λεωφόρος, 8020 Πάφος, Πάφος