ΠΑΠΑΛΛΑ Σ. & Γ. ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

26934059 26934059 Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου, 8999 Πάφος, Πάφος