ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ Α. & Κ. (ΩΤΟ ΠΑΡΤΣ & ΑΞΕΣΣΟΡΙΣ) ΛΤΔ

Ηλεκτρικά Είδη Αυτοκινήτων Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22438091 22438091 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος αρ. 12, 1045 Λευκωσία, Λευκωσία