ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΧΑΡΗΣ

Βελονισμός (Ιατρικός)

25574900 25574900 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 22, ΚΛΕΑ ΚΩΡΤ, Διαμ. 401, 3061 Λεμεσός, Λεμεσός