ΠΡΙΝΣΙΠΟΛΣ ΑΞΕΣΟΡΙΣ & ΓΚΙΦΤΣ

Τουριστικά Είδη Καταστήματα Πωλήσεων

23816480 23816480 Λεωφ. Νήσι Λεωφόρος αρ. 21Α, 5330 Αγία Νάπα, Αμμόχωστος