ΤΖΙΟΡΤΑΝ ΚΩΝ. ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΛΤΔ

Τηλεοράσεις Επιδιορθώσεις & Συντήρηση

99356090 99356090 1ης Απριλίου αρ. 6, 2643 Εργάτες, Λευκωσία