ΑΦΡΑΤΟ ΑΡΤΟΠΟΕΙΟ

Αρτοποιεία

23924004 23924004 Λεωφ. Κάρυων Λεωφόρος αρ. 97Β, 5510 Αυγόρου, Αμμόχωστος