ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Έπιπλα Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες-Καταστήματα

25374265 25374265 Αθηνών αρ. 10, 3041 Λεμεσός, Λεμεσός