ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ράπτες

99376255 99376255 Προφήτου Ηλιού αρ. 7, 2224 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία