ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

Οδοντιατρικά Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22755251 22755251 Αγίας Ελένης αρ. 6Α, 1060 Λευκωσία, Λευκωσία