ΜΑΛΑΗΣ Μ. Γ. ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Καταστήματα Πωλήσεων

22316953 22316953 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 206Γ, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία