Π.Γ. ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

23826680 Κάβαλου αρ. 6, 5350 Φρέναρος, Αμμόχωστος