ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Π.Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

23821135 23821135 Κάβαλου αρ. 6, 5350 Φρέναρος, Αμμόχωστος