ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Σίδηρος Οικοδομών Αντ/ποι Εισαγωγείς & Καταστήματα Πωλήσεων

24638666 24638666 Λεωφ. Κων/νου Παλαιολόγου Λεωφ αρ. 39, Μάγδα Κωρτ, 6036 Λάρνακα, Λάρνακα
24637960 Λεωφ. Κων/νου Παλαιολόγου Λεωφ αρ. 39, Μάγδα Κωρτ, 6036 Λάρνακα, Λάρνακα