Π. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΗΣ ΛΤΔ

Βαφεία Αυτοκινήτων

22676429 22676429 Φώτη Πίττα αρ. 50, 2682 Παλαιομέτοχο, Λευκωσία
99483774 99483774 Καρπασίας αρ. 3, 2330 Λακατάμεια, Λευκωσία