ΑΛΑΣΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΛΤΔ

Αρτοποιίας Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22482082 22482082 Άρεως αρ. 36, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία