ΑΛΑΣΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΛΤΔ

Ψυκτικοί Θαλάμοι Αντ/ποι & Εισαγωγείς & Βιομηχανίες

22482082 22482082 Άρεως αρ. 36, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία