ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Πιστοποιούντες Υπάλληλοι

99674670 99674670 Αγίας Λαύρας αρ. 1, 3050 Λεμεσός, Λεμεσός
25340594 25340594 Ιφιγενείας αρ. 10, 3036 Λεμεσός, Λεμεσός