ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Πολιτικοί Μηχανικοί (Εγγεγραμμένοι)

25339841 25339841 Γόρδωνος αρ. 40, 3070 Λεμεσός, Λεμεσός