ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ

Αρχιτέκτονες / Μελετητικά Γραφεία

25565350 25565350 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ, Διαμ. 1, 3067 Λεμεσός, Λεμεσός
25564679 0000,