ΑΕΡΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΠΛΑΪΣ (ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΧΡ. ΛΤΔ)

Τζάκια

22764308 22764308 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία