ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ Π

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

22516868 22516868 Λεωφ. Αριστοφάνους Λεωφόρος αρ. 24Α, 2039 Στρόβολος, Λευκωσία
99631509 99631509 Λεωφ. Αριστοφάνους Λεωφόρος αρ. 24Α, 2039 Στρόβολος, Λευκωσία