ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩ

Εθελοντικές Οργανώσεις & Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

24650525 24650525 Στυλιανού Λένα αρ. 47, Μέγαρο Αντωνίου, Διαμ. 1, 6021 Λάρνακα, Λάρνακα
24624659 0000,