ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22206222 22206222 Τίμης αρ. 15, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία