ΜΑΪΚ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Αρτοποιεία

25387149 25387149 Βάλτερ Γκρόπιους αρ. 38Β, 3076 Λεμεσός, Λεμεσός