ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Λογοθεραπευτές Λογοπαθολόγοι

22496822 22496822 Βάσου Παναγή αρ. 6, Διαμ. 301, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία