ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΙΟ

Κουρεία

25337549 25337549 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 128, 3021 Λεμεσός, Λεμεσός