ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Αισθητικοί & Κέντρα Αισθητικής

23824828 23824828 Αφροδίτης αρ. 1Α, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου, Αμμόχωστος