ΜΟΡΦΑΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ

Κονσερβοποιεία

24422749 24422749 ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 113, DROMOLAXIA, 7000 Μενεού, Λάρνακα
24424722 24424722 Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 113, DROMOLAXIA, 7000 Μενεού, Λάρνακα