ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΕ)

Πρακτορεία Ειδήσεων

22556000 22556000 Λεωφ. Γλαύκου Κληρίδη αρ. 21, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22556100 22556100 Λεωφ. Γλαύκου Κληρίδη αρ. 21, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία