ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ

Αρχιτέκτονες / Μελετητικά Γραφεία

24655188 24655188 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 9, ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΝΤΕΡ 1, Διαμ. 202, 6017 Λάρνακα, Λάρνακα
24655398 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 9, ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΝΤΕΡ 1, Διαμ. 202, 6017 Λάρνακα, Λάρνακα