ΜΠΛΟΥ ΠΑΪΝ ΜΠΑΡ

Μπαρ

24646553 24646553 Λουκή Πιερίδη αρ. 3, 6021 Λάρνακα, Λάρνακα