ΚΛΕΟΠΑ ΜΑΡΙΟΣ

Λογιστές & Ελεγκτές

23731313 23731313 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου B' αρ. 4, Ακίν. Κυρμίτση, κατ. 1, 5282 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
23731314 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου B' αρ. 4, Ακίν. Κυρμίτση, κατ. 1, 5282 Παραλίμνι, Αμμόχωστος