ΕΛΕΝΑ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΑΝΙΤΗ & ΣΙΛΕΙΑ ΛΑΝΙΤΗ

Αισθητικοί & Κέντρα Αισθητικής

25341818 25341818 Ευαγγελιστρίας 10, 3031 Λ/σός
99667067 99667067 Τ.Θ. 57305, 3314 Λεμεσός, Λεμεσός